Medaljemontering

Vi monterer alle typer medaljer for bæring på uniform,
både store medaljer, miniatyrer og båndstriper.

Medaljemontering

Medaljene monteres på metallskinne som forenkler arbeidet med å feste medaljene til uniform, jakke eller bunad. Medaljene monteres slik at alle medaljer + medaljebånd blir like høye.

Flere enn 4 store medaljer eller 5 mini-atyrer monteres overlappende, slik at kun den høyest rangerte medaljen er fullt synlig. Bredde på monteringen vil variere og er avhengig av både antall medaljer og kundens ønske.

Før medaljene monteres, demonteres medalje og bånd. Medaljebåndet rengjøres eller byttes, det lages korrekt "spiss" på de norske medaljebåndene. Medaljene rengjøres ved behov. Medalje og bånd settes deretter sammen og tilpasses til korrekt høyde.

Ved montering av båndstriper vil alle utenlandske og andre ikke militære båndstriper bli bygget om og tilpasset forsvarets båndstripesystem. Monteringsrammen for båndstriper er laget av plast. Denne kan også leveres i metallutgave, som har bedre holdbarhet.

or Cancel.
Upload image

Tjenester

Vi monterer alle typer medaljer, miniatyrer og båndstriper. Vi har ett stort kontaktnett og har derfor mulighet til å skaffe de aller fleste medaljer som norsk personell er tildelt. Vårt kontaktnett gir oss også mulighet til å kunne skaffe nytt bånd til andre medaljer, utover norske- og forsvarets medaljer.

Edit Content
or Cancel
{{tjen.title}}

{{tjen.text}}

Read more

Kontakt oss

918 407 197 MVA
Medals - Stamps - Inspiration AS

Adresse: Trondheimsveien 5B, 0560 OSLO

Telefon: 99 09 22 42

E-post: ka@medaljemontering.no